top of page
Aslı Şanver Şüküroğlu

S.S. Üretkeniz.Biz Sosyal Kooperatifi [ 01/09/2022 – Mevcut durum ]
Şehir: Muğla
Ülke: Türkiye


Güney Marmara Bölgesindeki Kadın Kooperatiflerinin Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Programı kapsamında yapılan kooperatif ziyaretlerinin organize edilmesi, ihtiyaç tespiti ve ihtiyaç analizi raporu oluşturma, tespit edilen ihtiyaçlara göre online eğitim programının hazırlanması katılımcıların organizasyonu, eğitmen takibi ve raporlama

Proje Danışmanı
Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı - EMpowering EMerging ARTists [ 01/06/2022 – Mevcut durum 
Şehir: Muğla
Ülke: Türkiye


Güzel Sanatlar alanında öğrenim gören gençlerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür
hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan vakıfın sürdürülebilir çalışmalar
yürütmesinin desteklenmesi. Hibe çağrılarının takibi ve proje başvurusu hazırlama. Hayal Melodileri Resim yarışmasının organizasyonunun yürütülmesi.


Strateji Geliştirme ve Eğitim Koordinatörü
Genç Hayat Vakfı [ 01/06/2018 – 01/06/2021 ]
Şehir: İstanul
Ülke: Türkiye


Hibe çağrılarının takibi ve proje tasarımı, kurum vizyonu çerçevesinde olası sponsorların belirlenmesi.
Sosyal uyum, şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve çocuk koruma, çocuk işçiliğinin önlenmesi üzerine koruyucu ve önleyici içerikler hazırlama ve eğitim verme, gönüllü yönetimi üzerine eğitim içeriklerinin oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi. Kurum içinde yürütülen projelerin tüm eğitim süreçlerinin planlanması, içeriklerinin hazırlanması, ihtiyaça göre eğitmenlerinin ayarlanması, eğitimlerin uygulanması ve raporlarının hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi.


Proje Koordinatörü
Genç Hayat Vakfı [ 11/09/2011 – 31/05/2018 ]
Şehir: İstanbul
Ülke: Türkiye

  • LinkedIn - Gri Çember
  • Facebook - Grey Circle
bottom of page