top of page

Bugün 35 yaş üzerindeki yetişkinlerin (ki biz onlara TOST KUŞAĞI diyoruz) çözüm bekleyen temel sorunlar şunlardır:

BirlikteDahaGuzel-Kalp.png

1. Ortalama ömür hızla artmasına rağmen, kültürel ve sosyal yapı ile sağlık sistemleri buna paralel olarak gelişememiştir. Bu nedenle bu yaş grubundaki bireyler, ebeveynlerinin bakım sorumluluğunu üstlenmekte ve yeterli dış destek alamamaktadır.(Türkiye’de 1970 yılında ortalama ömür 52,26 iken, 2018’de 78 olmuştur. *)

2. Artan nüfus ve daralan istihdam nedeniyle gençlerin kendi ayakları üzerinde durması 30’lu yaşları bulmaktadır. Bu yaşa kadar gençler ya yüksek lisans, doktora, kurs biçimlerinde eğitimlerine devam etmekte ya da staj gibi az ücretli alanlarda iş deneyimi kazanmaya ve iş dünyasında kendilerine yer açmaya çalışmaktadır.

Yeterli gelir kazanana değin gençleri maddi ve sosyal alanda aileleri desteklemektedir.

3. Öte yandan, bu kuşak dünyanın hızlı değişim nedeniyle işlerini korumakta ve iş devamlılığı sağlamakta zorluk çekmektedir. İş hayatları içerisinde iki ve daha çok kez meslek değiştirmeleri sık karşılaşılan bir durumdur.

4. Kaldı ki ortalama ömrün uzamasına paralel olarak bu kuşağın emekli olma yaşı da ötelenmektedir. Tüm bu nedenlerle TOST KUŞAĞI birinci ve üçüncü kuşak için çalışırken kendisinin geleceği için de endişelenmektedir. Çünkü kendi sağlık sorunları da yavaş yavaş ortaya çıkmakta ve kendi bakım sorumluluklarını çocuklarına vermek istememektedir.

İşte bizler, bu sorunun çözümünü kamu kurumlarından beklemektense, sorumlu vatandaş ve duyarlı aile bireyleri olarak çözümün bir parçası olmak için bir araya gelmiş, güç birliğinin önemine inanan bir grup üretken bireyiz.

 

Amacımız gücümüzü ve deneyimlerimizi birleştirerek hem üretken kalmak hem de kendi geleceğimize yatırım yapmak.

 

Bunun en uygun yolunun ÜRETKENİZ BİZ isimli bir kooperatif kurarak birlikte çalışmak olduğuna karar verdik. Kooperatifimiz bir yandan üyelerinin bilgi, deneyim ve ürünlerini ekonomik değere dönüştürüyor öte yandan elde edilen gelir ve desteklerle yaşlılar için yaşam alanları oluşturuyor.

 

Bunu yaparken yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemler kullanarak, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve entegre edilmesi için çaba harcıyoruz. Biz kooperatif ortaklarımızın ömür boyu üretken kalmalarını sağlamak için;

 

a) Ortaklarımızın ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak, girişimlerini destekleyerek, üretim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirerek ortaklarımızın ekonomik menfaatlerini korumayı,

b) Ortaklarımız için sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturarak sosyal, kültürel ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı, amaçlıyoruz.

 

Yaşamı boyunca üretken kalmak ve başkalarına yük olmadan yaşamak isteyen herkesi aramıza katılmaya davet ediyoruz!

* Kaynak: https://www.google.com.tr/search?client=opera&q=ortalama+ömür+türkiye&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8)

bottom of page