Ankara Kalkınma ajansının desteği, TOSYÖV ve TBD’nin proje ortaklığıyla başlattığımız “Deneyimden Üretime KAVİYER” projesi Eylül 2020’de imzalandı.

Projenin Amaçları; 

1- Tost kuşağı olarak tanımladığımız, 35-70 yaş arasında tam zamanlı çalışamayan ya da çalışmak istemeyen yetkin bireylerin, sahip oldukları mesleki bilgilerini girişimcilerin güçlenmesi için kullanmalarını sağlayarak, yetkin bireylerin tekrar ekonomiye geri kazandırılmasıdır.

2- Mentorluk yetkinliklerine sahip tost kuşağının, deneyimlerini ekonomik değere dönüştürmek.

3-Startup ve kobiler için erişilebilir fiyatlarla mentor bulmalarına destek vermek.

3- Mentorleri ve girişimcileri bir web sitesi/ yazılım aracılığı ile buluşturmak.

Neden Böyle Bir Projye İhtiyaç Duyuldu?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK , Hayat Tabloları, 2017-2019 verilerine göre doğuştan beklenen yaşam süremiz 78,6 dür. Bu rakam erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,3 dir. İstatistikler dünya genelinde ortalama yaşam süresinin giderek arttığını göstermektedir. Nüfusun yaşlanması pek çok sosyal sorunu tetiklemektedir. Örneğin; a. 1962 yılında 6 çalışan bir emeklinin maaşını ödeyebilirken, 2017 yılında 2 çalışan bu bedeli karşılayabilmektedir. Bu durum bir yandan devletleri ekonomik açıdan zorlarken, öte yandan emekliler giderek fakirleşmektedir.

Ömrün uzamasıyla birlikte, bireyler yaşamları boyunca ortalama Türkiye de 2, Amerika da 3 kez yeni kariyer yapmaktadır. Türkiye de erken emeklilerin; küçük bir kısmı şöförlük, özel güvenlik, çocuk bakıcılığı, küçük esnaflık gibi önceki deneyimlerinden beslenmeyen daha az vasıflı işlere yönelmekte, pek çoğu da işsiz kalmaktadır. Öte yandan teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere uyum yeteneklerinin fazla olması ve daha ekonomik iş gücü olduğu için kurumlar, genç istihdamına öncelik vermekte, ortalama 40 yaşında pek çok kişi işsiz kalmaktadır.

Bu sorunların çözümü bireylerin yetkinliklerini kullanabilecekleri yeni alanlarda çalışabilmesi için ortamlar yaratmaktan geçmektedir

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Mentor adayları iki aşamalı atölye çalışmasına katılacaktır. Birinci aşama da  Kaviyer Atölyesi'ne katılacacak adaylar, bu çalışmada amaç 

katılımcıların  bilgi ve becerilerini hangi alana evirebileceklerini ve değere dönüştürebileceklerini bulmalarını sağlamak.

Kaviyer Atölye'sinde Neler Var?

1- 2  Gün/Oturum:  Kariyer Geçmişim ve Ben

3- 4  Gün/Oturum:Biriktirdiklerim Yetkinlikler, Beceriler, Deneyim, Çevre-Ortam, Kişiler-Network

5- 6. Gün/Oturum: Hayallerim, İsteklerim ve İhtiyaçlarım

7- 8  Gün/Oturum: Yeni Meslekler ve Ben

9-10 Gün/Oturum: Hayallerden hedeflere Yol Haritam


Kaviyer Atölyesi,  katılımcıların deneyimlerini, yetkinliklerini, ilgi alanlarını hangi yeni mesleklere nasıl dönüştürebileceğini keşfetmesini,  neler yapabileceğine dair bir yol haritası hazırlayarak rotasını belirlemesini destekler.

Kaviyer Atölyelerinden  80 katılımcı  faydalanabilecektir. Çalışmalar yirmi kişilik gruplar halinde  4 kez  yapılacaktır.

Pandemi nedeniyle tüm çalışmalar online olarak planlanmaktadır.

Mentor Atölyesi  : Atölyenin amacı mentorluk yapacak bireylerin, bu alandaki becerilerini geliştirmek ve pratik yapmalarını sağlamaktır.

Mentorluk becerilerine kavuşmuş yetkin bireyler üç girişim için 5 kez mentorluk yaparak yeni kariyer olanağına kavuşturulması hedeflendmektedir. 

10 tam gün sürecek olan ve İki kez yapılacak mentor  atölyelerinden  40 katılımcı  faydalanabilecektir.

Pandemi nedeniyle tüm çalışmalar online olup, çalışma saatleri online çalışmaya uygun olacak saat dilimlerine göre planlanacaktır.

Mentorlük Çalışmaları Nasıl Gerçekleşecek?

*  Hazırlanacak yazılım mentorleri ortak bir platforma toplayarak kobilerle buluşmasına aracılık edilecektir.​

*  Eğitimleri tamamlayan mentorler kobilerle eşleştirilecektir.

Hedeflenen Proje Kazanımları

** 80 kişi:  Kaviyer Atölyesinde,  yetkinliklerini nasıl yeni mesleklere dönüştüreceğini keşfetmesi, neler yapabileceğine dair yol haritası belirlemesi desteklenir.

** 40 kişi Mentorluk becerileri kazandırılarak yeni bir kariyer olanağına kavuşturulur. 3 girişimci ile 5 kez mentorluk deneyimi elde eder. 

** Mentorlere ve Girişimcilere, Kuşaklararası İletişim eğitimi verilir.

**120 girişimci mentorler ile eşleştirierek ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim desteğini alır.

** Girişimcilerin ve mentorlerin  online ortamda eşleşmelerini sağlayan yazılım hayata geçirilir.

Proje ‘den Kimler Faydalanabilir?

Mentor Adayları

Mesleğinde 10 yıl ve üzeri deneyime sahip, en az  lisans düzeyinde üniversite mezunu olan, çeşitli nedenlerle işsiz kalma, hastalık, engellilik, yaşlı bakımı, çocuk yetiştirme vb. iş hayatından uzaklaşmış, mesleki bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürmek isteyen herkes.

Çalışmaların %80'ine katılım zorunludur. 

Mentor Adaylığına Başvuru 

 

 

 

Linkin üzerine tıklayarak doldurabilirsiniz.        https://forms.gle/L1jGqmpLektBcdqt8

Girişimciler: Bilgi ve deneyim desteğine ihtiyaç duyan Sosyal Girişimler ve Küçük İşletmeler

Girişimci Adayı Başvuru Formu:.

Proje Eğitim Takvimi

Kaviyer Atölyesi 1.Grup : 30 Kasım - 11 Aralık / Saat : Bildirilecek

Kaviyer Atölyesi 2.Grup  : Bildirilecek 

Kaviyer Atölyesi 3.Grup  : Bildirilecek

Kaviyer Atölyesi 4.Grup  : Bildirilecek

Mentor Atölyesi 1.Grup : Bildirilecek

Mentor Atölyesi 2.Grup : Bildirilecek

Ortak olmak istiyorum!

Gönüllü olmak istiyorum!

Destekçi olmak istiyorum!

Ortak olmak istiyorum!