top of page
tabela.jpeg

Ankara Kalkınma ajansının desteği, TOSYÖV ve TBD’nin proje ortaklığıyla başlattığımız “Deneyimden Üretime KAVİYER” projesi Eylül 2020’de imzalandı.

Projenin Amaçları; 

1- Tost kuşağı olarak tanımladığımız, 35-70 yaş arasında tam zamanlı çalışamayan ya da çalışmak istemeyen yetkin bireylerin, sahip oldukları mesleki bilgilerini girişimcilerin güçlenmesi için kullanmalarını sağlayarak, yetkin bireylerin tekrar ekonomiye geri kazandırılmasıdır.

2- Rehberlik yetkinliklerine sahip tost kuşağının, deneyimlerini ekonomik değere dönüştürmek.

3-Startup ve kobiler için erişilebilir fiyatlarla rehber bulmalarına destek vermek.

3- Rehberleri ve girişimcileri bir web sitesi/ yazılım aracılığı ile buluşturmak.

Neden Böyle Bir Projye İhtiyaç Duyuldu?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK , Hayat Tabloları, 2017-2019 verilerine göre doğuştan beklenen yaşam süremiz 78,6 dür. Bu rakam erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,3 dir. İstatistikler dünya genelinde ortalama yaşam süresinin giderek arttığını göstermektedir. Nüfusun yaşlanması pek çok sosyal sorunu tetiklemektedir. Örneğin; a. 1962 yılında 6 çalışan bir emeklinin maaşını ödeyebilirken, 2017 yılında 2 çalışan bu bedeli karşılayabilmektedir. Bu durum bir yandan devletleri ekonomik açıdan zorlarken, öte yandan emekliler giderek fakirleşmektedir.

Ömrün uzamasıyla birlikte, bireyler yaşamları boyunca ortalama Türkiye de 2, Amerika da 3 kez yeni kariyer yapmaktadır. Türkiye de erken emeklilerin; küçük bir kısmı şöförlük, özel güvenlik, çocuk bakıcılığı, küçük esnaflık gibi önceki deneyimlerinden beslenmeyen daha az vasıflı işlere yönelmekte, pek çoğu da işsiz kalmaktadır. Öte yandan teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere uyum yeteneklerinin fazla olması ve daha ekonomik iş gücü olduğu için kurumlar, genç istihdamına öncelik vermekte, ortalama 40 yaşında pek çok kişi işsiz kalmaktadır.

Bu sorunların çözümü bireylerin yetkinliklerini kullanabilecekleri yeni alanlarda çalışabilmesi için ortamlar yaratmaktan geçmektedir

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Birinci aşama: Kaviyer Atölyesi ( 2 saat/10 gün) 
İkinci aşama: Rehberlik Atölyesi ( 4 saat/ 10 gün) -
Üçüncü aşama: Kuşaklararası İletişim Eğitimi (2 gün)

Dördüncü Aşama: Girişimcilerle eşleşme ve rehberlik

Beşinci Aşama: Profesyonel Rehberlik kariyerine devam etmek için ''Girişim Rehberleri
Platformu'na ücretsiz kayıt.

Altıncı Aşama: Kendi fiyatınızı belirleyerek online rehberlik hizmetleri vermeye başlanması ve rehberlerin gelir elde etmesi.


Kaviyer Atölyesinde Neler Var?
1- 2 Gün: Kariyer Geçmişim ve Ben
3- 4 Gün: Biriktirdiklerim Yetkinlikler, Beceriler, Deneyim, Çevre-Ortam, Kişiler-Network
5- 6. Gün: Hayallerim, İsteklerim ve İhtiyaçlarım
7- 8 Gün: Yeni Meslekler ve Ben
9-10 Gün: Hayallerden hedeflere Yol Haritası


Kaviyer Atölyesi,  katılımcıların deneyimlerini, yetkinliklerini, ilgi alanlarını hangi yeni mesleklere nasıl dönüştürebileceğini keşfetmesini,  neler yapabileceğine dair bir yol haritası hazırlayarak rotasını belirlemesini destekler.

 

Kaviyer Atölyelerinden  80 katılımcı  faydalanabilecektir. Çalışmalar yirmi kişilik gruplar halinde  4 kez  yapılacaktır.

Rehber Atölyesi  : Atölyenin amacı rehberlik yapacak bireylerin, bu alandaki becerilerini geliştirmek ve pratik yapmalarını sağlamaktır.

Atölye süresi 10 oturum/ 4 saat toplam 40 saat olacaktır. 

10 tam gün sürecek olan ve İki kez yapılacak rehberlik  atölyelerinden  40 katılımcı  faydalanabilecektir.

Rehberlik Çalışmaları Nasıl Gerçekleşecek?

*  Hazırlanacak yazılım rehberleri  ortak bir platforma toplayarak kobilerle buluşmasına aracılık edilecektir.​

*  Eğitimleri tamamlayan rehberler kobilerle eşleştirilecektir.

* Rehber adayları üç girişim için 5 kez rehberlik yaparak yeni kariyer olanağına kavuşturulması hedeflendmektedir. 

Hedeflenen Proje Kazanımları

** 80 kişi:  Kaviyer Atölyesinde,  yetkinliklerini nasıl yeni mesleklere dönüştüreceğini keşfetmesi, neler yapabileceğine dair yol haritası belirlemesi desteklenir.

** 40 kişi Rehberlik  becerileri kazandırılarak yeni bir kariyer olanağına kavuşturulur. 3 girişimci ile 5 kez rehberlik deneyimi elde eder. 

** Rehberlere ve Girişimcilere, Kuşaklararası İletişim eğitimi verilir.

**120 girişimci, rehberler ile eşleştirierek ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim desteğini alır.

** Girişimcilerin ve rehberlerin online ortamda eşleşmelerini sağlayan yazılım hayata geçirilir.

Proje ‘den Kimler Faydalanabilir?

** Mesleğinde 10 yıl ve üzeri deneyime sahip, en az  lisans düzeyinde üniversite mezunu olan, çeşitli nedenlerle işsiz kalma, hastalık, engellilik, yaşlı bakımı, çocuk yetiştirme vb. iş hayatından uzaklaşmış bireyler ve  mesleki bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürmek isteyen herkes.

Çalışmaların %95'ine katılım zorunludur. 

Rehber Adaylığına Başvuru 

Linkin üzerine tıklayarak doldurabilirsiniz.        

https://forms.gle/LVzHDC8RoStneD4w8

Girişimciler: Bilgi ve deneyim desteğine ihtiyaç duyan Sosyal Girişimler ve Küçük İşletmeler

Girişimci Adayı Başvuru Formu:.

 

 

 

https://forms.gle/U17BvhdPmP2NRfzb9

bottom of page